Log-in

Projecten en verwezenlijkingen

Federaal Voedings- en Gezondheidsplan (FVGP)

FOD Volksgezondheid         

LEES Meer

Maten en gewichten    

Hoge  Gezondheidsraad (HGR)

LEES Meer

Voedings
aanbevelingen voor België

Hoge  Gezondheidsraad (HGR)

LEES Meer

Food-Based Dietary Guidelines (FBDG)
           

Hoge  Gezondheidsraad (HGR)

LEES Meer

Voedsel-consumptiepeiling  

Sciensano

LEES Meer

De  Voedingstak

Voedsel in actie op de middelbare school Leonardo da Vinci

LEES Meer over de voedingstak LEES Meer over de voedingsdriehoek

De voedingsdriehoek en 
de bewegingsdriehoek 

Gezond leven

LEES Meer

Projecten peulvruchten

Leg-O, Quilo en PulseBake

LEES Meer

EuroFir projet

Mission statement

Europe​es niveau

LEES Meer

FVGP

Sinds 2006 heeft België een Voedings- en Gezondheidsplan ontwikkeld om de eetgewoonten en het niveau van de lichaamsbeweging van de Belgische bevolking te verbeteren en zo de prevalentie van overgewicht, obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker terug te dringen.
  
De meest recente acties van dit plan, die onder meer gericht zijn op overgewicht en obesitas, zijn : 
      
     1) Een Convenant Evenwichtige Voeding (categorie specifieke verbintenissen van de voedingsindustrie in           België om natrium, suiker, verzadigd vet en energie in specifieke voedingscategorieën te verminderen)           sinds 2016. 
     
     2) De goedkeuring van het Nutri-Score-logo sinds april 2019.   
   
     3) Een belasting op niet-alcoholische dranken (sinds 2016 past de Belgische regering een accijns van                    0,0743 eurocent per liter toe op alle niet-alcoholische dranken, inclusief frisdranken en water met                    toegevoegde suiker of andere zoetstoffen of aroma)

Meer informatie is te vinden op de website 

http://www.mijnvoedingsplan.be

Voedingsaanbevelingen voor België

De leden van de "Nationale Raad voor de Voeding", opgericht door de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu, heden als afdeling van de Hoge Gezondheidsraad, hebben voor België richtlijnen opgesteld aangaande aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen voor de gezonde bevolking. Speciale dank hiervoor aan de leden van de werkgroepen binnen de Nationale Raad voor de Voeding.

De bedoeling van aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen is:

 • het verschaffen van aanbevelingen voor een gezonde en evenwichtige voeding voor bepaalde doelgroepen;
 • het beoordelen van consumptiecijfers uit voedingsanamnetisch onderzoek; ·
 • het beheren van de voedselvoorziening.

De Hoge Gezondheidsraad heeft voor België richtlijnen opgesteld aangaande aanbevolen hoeveelheden voedingsstoffen voor de gezonde bevolking. Speciale dank hiervoor aan de leden van de werkgroep "voeding en gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen (VGVV)".   

Deze aanbevelingen hebben betrekking op macro- en micronutriënten en op de energiebalans. Deze fundamentele begrippen vormen de nodige wetenschappelijke basis voor een vertaling naar aanbevolen consumptie van voedingsmiddelen. Ze hebben als doel een referentie te vormen voor gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de volksgezondheid en meer in het bijzonder bij de promotie en het verzekeren van een evenwichtige voeding, voor docenten evenals voor de verantwoordelijken van de voedingsindustrie en van de catering.   

Voor bijkomende informatie:

Voedingsaanbevelingen voor België - 2016 (PDF)

Food-Based Dietary Guidelines (FBDG)     

De voedingsaanbevelingen voor België, gepubliceerd in 2016 (HGR, 2016), zijn gestructureerd rond de verschillende nutriënten (macronutriënten, micronutriënten, vitaminen, sporenelementen). Deze informatie is soms moeilijk te gebruiken in de dagelijkse praktijk van de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen. 

Om de boodschap te vergemakkelijken, heeft het HGR voortgebouwd op de bevindingen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de op nutriënten gebaseerde voedingsaanbevelingen vertaald in op voedingsmiddelen, portiegroottes en eetgedrag gebaseerde voedingsrichtlijnen (Food-Based Dietary Guidelines - FBDG's), die vervolgens in tekst- of grafische vorm kunnen worden gepresenteerd.

FBDG's zijn gericht op een gezonde populatie en zijn niet bedoeld voor patiënten of personen die om de een of andere reden een specifiek dieet moeten volgen. De doelstellingen van deze voedingsaanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat:

De voedingsdriehoek  

Gezond en duurzaam eten met de voedingsdriehoek 
Gezond eten: wat is dat nu precies? In de media verschijnen zoveel tegenstrijdige berichten dat je op den duur het bos door de bomen niet meer ziet. Daarom verzamelde het Vlaams Instituut Gezond Leven alle huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding – wat krijgt de voorkeur, wat beperk je beter – voor jou in de voedingsdriehoek. We willen richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen haalbaar zijn. En die ervoor zorgen dat er ook voor onze kinderen en kleinkinderen genoeg gezond voedsel is. Het resultaat is een realistisch en duurzaam model dat perfect past in de Vlaamse eetcultuur. 

Uitgangspunten voedingsdriehoek 

De voedingsdriehoek is gebaseerd op uitgebreide literatuurstudie en overleg met experts. Dit vormde de basis voor het formuleren van volgende gemeenschappelijke uitgangspunten: 
  Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding.·        
   Vermijd ultra bewerkte voeding zoveel mogelijk. 
  Verspil geen voeding en matig je consumptie.

De bewegingsdriehoek

Minder zitten en meer bewegen met de bewegingsdriehoek

Wat doe je het best?
 Zit minder lang stil én beweeg meer.
 Zet stap voor stap.
 Ga elke dag voor een gezonde mix.

Hoe kan je voldoende bewegen en minder stilzitten? 
 Varieer waar je beweegt en minder zit. 
 Ruil minder gezonde keuzes in voor gezonde gewoontes. 
 Voel je goed. 
 Denk vooruit en plan. 
 Pas je omgeving aan.

Wenst men meer informatie te bekomen surf dan naar: http://www.gezondleven.be

De Voedingstak

De Voedingstak, ontwikkeld door Food in Action en de Haute École Vinci op basis van de nieuwe voedingsaanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad, is een educatief instrument dat in dalende volgorde de 5 belangrijkste voedingsprioriteiten weergeeft die in verband worden gebracht met de grootste voordelen voor de gezondheid.   
Het gedetailleerde instrument: https://www.foodinaction.com/nl/voedingstak-pijlers-beter-eten/

Projecten peulvruchten  

° Leg-O (LEGuminosen) project: project rond het telen van drooggeoogste peulvruchten (velderwt, veldboon en rode nierboon) in Vlaanderen. Naast plantaardige eiwitten wordt er ook geexperimenteerd met de teelt van 3 graangewassen baktarwe, durumtarwe en brouwgerst in rotatie met deze peulgewassen. Het doel van het project is een herwaardering en dus opschaling van deze drie peulgewassen, aangevuld met de introductie van durumtarwe in de Vlaamse landbouw. Allen met als finale doel een afzet in de humane voedingsketen te bewerkstelligen. ILVO heeft dit landbouw-onderzoeksproject uitgewerkt ism UGent, HOGent en Inagro. Dit project is goedgekeurd en is gestart op 1 september 2022 met een projectduur van 4 jaar. 

° PulseBake project: Peulvruchten en afgeleiden als beloftevolle ingrediënten in de graan- en bakkerijsector. In 2021 ging de Vlaamse Green Deal “Eiwitshift op ons bord” van start. Vanuit het (Europese) beleid wordt de eiwittransitie, waarbij we evolueren naar een voedingspatroon met meer plantaardige eiwitten, sterk gestimuleerd. Deze eiwittransitie brengt peulvruchten (en de lokale teelt ervan) meer naar de voorgrond (bv. melen, concentraten en isolaten afkomstig van peulvruchten). Het voordeel van peulvruchten is dat ze kunnen aangewend worden om bakkerijproducten te ontwikkelen met een gebalanceerd nutritioneel profiel en meer duurzaam karakter. Universiteit Gent, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid en HOGENT, onderzoekscentrum AgroFoodNature Startdatum 1 oktober 2022 met een projectduur van 2 jaar

Universiteit Gent, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid en HOGENT, onderzoekscentrum AgroFoodNature

Startdatum 1 oktober 2022 met een projectduur van 2 jaar 

° Quino project:  De vraag naar quinoa in Vlaanderen groeit -> eiwitdiversificatie.                  
       - essentiële aminozuren en goed opneembaar                 
       - hoger mineralengehalte dan tarwe, rijst of maïs                  
       - vitamines, voedingsvezels en flavonoïden (antioxidanten)                 
       - glutenvrij en een lage glycemische index                 
       - quinoameel voor brood, pasta, koekjes. 
De opvolging van quinoa wordt vooral gezien in het ruimere plaatje van een veranderend voedingspatroon bij de consument. De biochemische samenstelling van de lokaal geteelde quinoa zal in onze databank opgenomen worden.

Eurofir

EuroFIR aims to provide the first comprehensive pan-European food information resource, using state-of-the-art database linking, to allow effective management, updating, extending and comparability.The project has reached the following results so far:

 • 20 authoritative European Food Composition Databases (FCDB) containing more than 50.000 are available on the Internet. 
 • More than 27.000 foods from 25 EuroFIR countries have been LanguaL indexed. 
 • Development of the EuroFIR eSearch facility, which allows the simultaneous online search of FCDBs worldwide. 
 • A data quality evaluation system for published nutrient values has been developed and a quality framework for both laboratories producing data and for compilers managing databases has been developed to ensure adherence of all compilers to quality standards, and to demonstrate transparency and traceability of data in European FCDBs. 
 • EuroFIR eBASIS, a unique database that collates international research on the composition and biological effects of plant-based bioactive compounds into a single, comprehensive reference resource, has been established. 
 • Design and implementation of a process for the identification, prioritisation, collection and analysis of traditional and ethnic foods. 
 • Establishment of recommendations that form the basis of a European standard for food composition data, adopted within the European Committee for Standardisation (CEN) framework
 • One of the key achievements of the EuroFIR project is the establishment of the EuroFIR AISBL new legal entity, which forms the basis of an international, non-profit Association based in Belgium. (Association Internationale Sans But Lucratif; abbreviated AISBL)
meer info