Log-in

Over Nubel vzw

Werking en organisatieschema

NUBEL bestaat uit een Raad van Bestuur en een Wetenschappelijke Raad.  

Samenstelling

Voorzitter van de Raad van Bestuur: 
M. Carl Berthot, ​​​Afdelingshoofd DAC DGAPF - Foodstuffs, Animal Feeds and other Consumer Products - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad: 
Prof. Dr. J. Van Camp   
Het werk van Nubel vzw wordt uitgevoerd door: 
Mevrouw Carine Seeuws, Business Unit Manager,
Mevrouw Aurore Van Der Wilt, diëtiste,
Mevrouw Catherine Volpe, communicatiebeheer. 

De Wetenschappelijke Raad bestaat uit deskundige wetenschappers op het gebied van voeding van alle universiteiten en onderzoekscentra. 

Zie lijst Wetenschappelijke Raad

Deze raad is verantwoordelijk voor : 
- de evaluatie en validatie van analytische gegevens 
- de evaluatie van de gebruikersbehoeften.

Nubel vzw heeft partners in de publieke sector:
- Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en het milieu, 
Directoraat-generaal Animals, Plants and Food (DGAPF - FOD Volksgezondheid) 
- Sciensano, Belgisch instituut voor gezondheid   

Nubel vzw heeft partners in de privésector:
de federatie van de voedingsmiddelenindustrie (Fevia)

Wie zijn wij?

Beheerder en Verdeler van
de Belgische voedingsmiddelentabel,
de merknamendatabank en de voedingsplanner

Carine Seeuws
Business Unit Manager 

38 jaar geleden begon ik aan een project waarvan de impact op de gezondheid van de bevolking onmogelijk in te schatten was. 

Vele jaren later is dit project, dankzij de steun van onze partners, de Belgische referentie geworden voor de nutritionele samenstelling van voedingsproducten op onze Belgische markt. 

Een grote uitdaging waarvan ik nog elke dag geniet.

Aurore Van Der Wilt
Diëtiste - Databankbeheerder

Werken bij de vzw Nubel betekent werken in een kleine, menselijke en motiverende familiale kring. Als databankbeheerder is het fijn om te weten dat ik een job met inhoud uitoefen, die bestaat uit het beheer van de databank en de uitvoering van uiteenlopende bijkomende taken naargelang van het moment: bestellingen doen, programma's uitleggen, vragen van klanten beantwoorden, enz. Ik hou van de autonomie die ik heb in deze job en het geeft veel voldoening om de tools die dagelijks door de andere gezondheidsdeskundigen  worden  gebruikt  verder  te  kunnen ontwikkelen en aan te vullen. 

Catherine Volpe 
Communicatiebeheer

Ik ben in juni 2020 bij Nubel begonnen. Dankzij het goede onthaal van het team kon ik snel mijn draai vinden en inzicht verwerven in wat er van mij werd verwacht. Mijn rol bestond erin toezicht te houden op het gebruikersonderzoek en de bevindingen ervan. Vervolgens mocht ik de consumentencommunicatie van Nubel voor mijn rekening nemen. Zeer lonend werk met een grote mate van vrijheid om nieuwe kanalen en instrumenten voor voedingscommunicatie te ontwikkelen. Werken voor de vzw Nubel is een boeiende uitdaging, zowel wat betreft het doel van haar opdrachten als haar partners en projecten

Een vereniging die tot Nubel wenst toe te treden als aangesloten lid  kan per e-mail een aanvraag indienen. De Raad van Bestuur onderzoekt de aanvragen en legt in dit verband de volgende voorwaarden op:

o   Kandidaat-leden moeten als vereniging maatschappelijk relevante activiteiten hebben; 
o   de doelstellingen van de geassocieerde leden moeten in overeenstemming zijn met die van Nubel; 
o   Actieve interactie tussen de twee partijen wordt verwacht; 
o   geen financiële bijdrage is vereist.

Zie ook de lijst van de huidige leden

Nubel kan ook een beroep doen op een reeks ondersteunende leden.

Lijst: zie onze sponsors

Actieplan

U kunt het actieplan 2024 hier raadplegen